Logo small

Ulcinjski prirodni faktori u liječenju

Bolesti gastroenterološkog trakta (lična ekspertiza)

Često su opisivana očigledna pozitivna svojstva i djelovanje ulcinjskog pijeska, a u vezi bolesti donjih i gornjih ekstremiteta. Dalje indikacije ukazuju na jako umirujuće dejstvo i snažana uticaj na ozdravljenje bolesti koje se odnose na gastroeneterološki trakt, od inflamatorne bolsti crijeva sve do hroničnih upala crijevnog trakta, kao što su Colitis ulcerosa i Morbus Crohn. Stoga smo dali na detaljnu analizu morski pijesak kao i morsku vodu i uputili je renomiranom njemačkom institutu u Wesslingu. U samim rezultatima sadržani su sveobuhvatni medicinksi nalazi kao i u samoj ekspertizi koja je potkrepljena relevantnim informacijama. Primjetno ozdravljenje u simptomima na ove bolesti može se očekivati. Zbog zakonskih razloga potpuno objavljivanje na internetu o vim informacijama i dokazima, naravno, nije moguće. Ali rado ćemo sa Vama podijeliti dokaze o ovim nalazima.

Bolesti ekstremiteta i disajnih puteva

Ulcinj raspolaže sa preko 13 km pješčane plaže koja ima najfiniji morski pijesak naročitih svojstava i karakteristika. Morsko dno je takođe pod ovim pijeskom i upravo ta svojstva čine ovaj predio u nešto posebno, što se inače nigdje više ne ponavlja i ne srijeće na Jadranskoj obali, kao i na obali Sredozemlja. Pijesak je sivo-bijele boje, veoma dobar i čist i ne sadrži nimalo primjesa zemlje, mulja ili organskih komponenata. Objašnjenje za takva prirodna svojstva pijeska mogu se prinaći u činjenici da je Ulcinj ekološki čist, bez industrije, koja bi životnu sredinu mogla da zagadi. Pijesak je dostupan u velikim količinama i vjerovatno se u zimskom i jesenjem periodu dosta od toga ispira morskim strujama. Vjerovatno sve ovo stoji u vezi sa jakim i snažnim doticanjem rijeke Bojane i rijeke Drim, koje izviru iz planina, a ulivaju se kod Ulcinja u Jadransko more. Hemijski sastav otkriva da pijesak sadrži oko 30 minerala od kojih su neki veoma rijetki (kao rubidium, cezijum stroncijum, sfer itd) koji su veoma biološki aktivni. Ustanovljena je radioaktivnost pijeska, a takođe se u ulcinjskom pijesku mogu pronaći manji oblici radijuma, urana i torijuma. Tako da se može reći da je ovaj pijesak blago radioaktivan, što ga u njegovoj sveobuhvatnosti čini da je veoma povoljan za medicinske tretmane, naročito u izliječenju bolesti gornjih i donjih ekstremiteta, kičme, reume i oboljenja diskusa, kao i išijalgije i stanja nakon povreda. Ovaj vazduh, koji inače sadrži puno joda, ublažava dodatne simptome astme i bronhijalnih bolesti. U ovom ljekovitom pijesku pronašli smo pravi lijek i u to se lično uvjerili od ovdašnjih pacijenata, koji su ovdje bili izliječeni. Veoma je interesantno posmatrati kako se bolesnici sami zakopavaju u vreo pijesak i tako satima zakopani u njemu leže.

Sand
Family
Logo Footer

Hotel Montefila

Bulevar Teuta 85360 Ulcinj / Djerane 8
montefila@web.de
Tel & Fax: +382(0)30407024 / Mobile: +382(0)69031474


  • English (en)
  • Deutsch (de)
  • Crnogorski (me)
  • Shqip (sq)